Nadzoruje komórki bilateralnej dyplomacji gospodarczej (Europa, Azja, Afryka, obie Ameryki), a także zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych (OECD, ONZ, organizacje surowcowe) oraz międzynarodowe przetargi publiczne.

Pan Aleksander Siemaszko jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Europejskiego w Brugii. Studiował również na Northeastern Illinois University w Chicago oraz Sciences Po Paris.

W latach 2014-2017 był doradcą Parlamentu Europejskiego w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa energetycznego. Wcześniej pracował w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds.

ds. Transportu i Mobilności) oraz think-tanku Security & Defense Agenda.