Prezes Grupy AF sp. z o.o. - największej w Polsce firmy zatrudniającej specjalistów 

z niepełnosprawnością. W Stanach Zjednoczonych założył spółkę Poland IT-Lab LLC. Obie specjalizują się w branży IT i konsultingu biznesowym. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu długofalowymi projektami w zakresie komunikacji cyfrowej i we wdrażaniu nowych technologii. Współpracował z takimi markami jak: TNT, TUI, KFC, FedEx, 4F i Asseco. Kieruje też firmą konsultingową AF Atlantic Trade sp. 

z o.o., która pomaga polskim i amerykańskim przedsiębiorcom pozyskiwać nowe rynki zbytu.

Przez media nazywany jest Stephenem Hawkingiem biznesu. Łączy ich nie tylko niepełnosprawność, ale też siła charakteru. Hawking przekroczył granice w nauce, Furman udowodnił, że każdą fizyczną słabość można przekuć w siłę – także biznesową. 

Ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy stała się jego misją i motorem napędzającym działalność biznesową. Dlatego powołał do życia Fundację Biznes Bez Barier, która jest swoistym Think Tankiem 

w zakresie szeroko rozumianej dostępności; przeprowadza audyty, które sprawdzają, czy strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych spełniają prawne wymogi. Fundacja pomaga też osobom z niepełnosprawnościami wejść na otwarty rynek pracy, 

poprzez świadczenie usług rekrutacji dla podmiotów komercyjnych.

Występuje jako ekspert na biznesowych konferencjach związanych z nowoczesnymi technologiami w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, min: Kongres 60 Milionów 

w Berlinie i Nowym Jorku, Quo Vadis Conferences Canada w Toronto czy Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.