Ekspertka międzynarodowych stosunków gospodarczych w zakresie współpracy w medycynie. Od lat współpracuje z decydentami w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w medycynie, zdrowiu publicznym, opiece długoterminowej oraz w telemedycynie (iHealth). Prezeska Europejskiego Stowarzyszenia Współpracy w Medycynie Medicus oraz CEO jedynego polsko-niemieckiego centrum medycznego Brandmed, posiadającego bezprecedensową na skalę europejską umowę z niemiecką kasą chorych AOK Nordost na leczenie pacjentów poza granicami kraju. Po wybuchu pandemii koronawirusa Joanna Józefiak koordynowała bilateralną współpracę i pomoc w zabezpieczeniu krytycznej infrastruktury medycznej w obu krajach, m.in. organizując punkty testowe na granicy polsko-niemieckiej na zlecenie resortu spraw wewnętrznych Brandenburgii. Była także członkinią grupy roboczej opracowującej polsko-niemiecką umowę o ratownictwie medycznym. Joanna Józefiak jest także panelistką na prestiżowych wydarzeniach, m.in. Forum Ekonomicznego w Karpaczu czy forum 'Get Connected' w Berlinie dla 100 najbardziej opiniotwórczych osób ze świata polityki i dyplomacji, gospodarki i mediów, a także wielu międzynarodowych kongresów, także w USA, Szwajcarii czy Rosji. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Pierwsza Polka z certyfikatem negocjacji miedzynarodowych Certified Negotiation Expert (CNE), które ukończyła w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenia negocjacyjne i zarządzania kryzysowego zdobywała w USA, w Polsce i w Niemczech. Mówi biegle po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku