O Kongresie

Idea kongresu

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów - Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami.

Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowiły doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji 
w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru. To był doskonały moment, w którym powstała inicjatywa Kongresu 60 Milionów.
Intencją, która przyświeca nam jako organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

W roku 2018 odbyło się trzy edycje Kongresu 60 Milionów. W 2019 roku ma miejsce kolejnych
6 odsłon tego wydarzenia w sześciu różnych miastach w czterech państwach i na dwóch kontynentach, dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.
Wierzymy, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji 
w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności 
i zacieśnienia więzów, nie tylko charakterze biznesowym.

Na 2020 rok zaplanowanych było 8 edycji – Kongres 60 Milionów miał odbyć się w miastach takich jak: Miami, Berlin, Mediolan, Chicago, Toronto, Rzeszów, Nowy Jork oraz Londyn. 

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 WSZYSTKIE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ W 2020 ROKU, W RAMACH KONGRESU 60 MILIONÓW ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO CZASU AŻ SYTUACJA NA ŚWIECIE SIĘ UNORMUJE.

Integracja i współpraca

W 2019 roku miało miejsce  6 odsłon tego wydarzenia w sześciu różnych miastach w czterech państwach i na dwóch kontynentach, dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.
Na 2020 rok zaplanowano 8 edycji – Kongres 60 Milionów miał się odbyć w: Miami, Mediolanie, Berlinie, Chicago, Londynie, Buffalo, Rzeszowie, Nowym Jorku. Niestety pandemia COVID 19 pokrzyżowała plany. Odbyła się tylko edycja Miami pozostałe musiały zostać odwołane.

Wierzymy, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko charakterze biznesowym.


Polonia na świecie

Intencją, która przyświeca nam jako organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi
w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

Komitet organizacyjny

 • Komitet Organizacyjny Kongresu 60mln

  60 mln Sp. z o.o.

  ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa
  +48 533 391 410
 • Akredytacje media

  Olga Sowińska

  +48 570239494