O KONGRESIE

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów - Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowią doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru.

Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

Na rok 2018 zaplanowano dwie edycje Kongresu. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 9-10 lutego w Eden Roc Hotel w Miami Beach, druga zaś, datowana na 30-31 sierpnia, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Program obu wydarzeń realizowany będzie w ramach kilku paneli dyskusyjnych, z których każdy poprzedzony zostanie prezentacją wprowadzającą. Zakres tematyczny pierwszej edycji obejmował m.in. zagadnienia budowania polskiej marki na świecie, kreowania wizerunku kraju na arenie międzynarodowej i roli Polonii w tym procesie, współpracy gospodarczej między polskimi i zagranicznymi ośrodkami biznesowymi, w tym wprowadzania polskich przedsiębiorców na rynki zewnętrzne, potencjału turystycznego Polski a także opcji inwestycyjnych w naszym kraju, z których skorzystać mogą rodacy zamieszkujący poza jego granicami.

Wierzymy, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko o charakterze biznesowym.

PRELEGENCI

Artur Break

Artur Break

Ingenuity International Institute of Technology sp. z o.o.

Wojciech Buczak

Wojciech Buczak

Poseł na Sejm RP, Klub PiS. Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej i członek Komisji Infrastruktury  

George Byczynski

George Byczynski

Założyciel British Poles Initative
i British-Polish Law Association

Rita Cosby

Rita Cosby

Amerykańska dziennikarka telewizyjna, trzykrotna laureatka Nagrody Emmy

Gregory Fryc

Gregory Fryc

Aktywista polonijny, przedsiębiorca, prezes Gram-X Promotions LLC oraz jeden z założycieli i liderów Pangea Network

Adam Hamryszczak

Adam Hamryszczak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

dr Zbigniew Inglot

dr Zbigniew Inglot

Prezes Zarządu
firmy INGLOT Sp. z o.o.

Angelika Jarosławska

Angelika Jarosławska

Koordynator programu POLSKA 3.0, wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

dr Zbigniew Kasprowicz

dr Zbigniew Kasprowicz

Prezes Holmed Sp z o.o.

Daniel Robert Kawczynski

Daniel Robert Kawczynski

Członek Parlamentu
Zjednoczonego Królestwa

Sabina Klimek

Sabina Klimek

Były Konsul RP, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego NYC, Wiceprezes i dyrektor regionu Polska

Juliusz Kłosowski

Juliusz Kłosowski

Dyrektor Generalny Warsaw Voice

ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr

ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr

...

Mark Krawczyński

Mark Krawczyński

Australijski architekt, Pianista, Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”

ks. Leszek Kryża TChr

ks. Leszek Kryża TChr

...

Agata Krząstek

Agata Krząstek

Młodzieżowa Delegatka RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bartłomiej Muzykiewicz

Bartłomiej Muzykiewicz

...

Peter Nowak

Peter Nowak

Działacz polonijny w Niemczech. Ekspert państwowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych Senior Account Manager – BKK VBU /Berlin

Paweł Poleński

Paweł Poleński

Prezes firmy Space Digital

Aleksander Popończyk

Aleksander Popończyk

...

dr Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Bogdan Romaniuk

Bogdan Romaniuk

Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego

Maciej Sadowski

Maciej Sadowski

...

Wojciech Strzałkowski

Wojciech Strzałkowski

Przewodniczący Rad Nadzorczych w Sportowej Spółce Akcyjnej Jagiellonia – Białystok

Mariusz Tywoniuk

Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS

Alina Winiarski

Alina Winiarski

Współwłaścicielka firm rodzinnych tradeoffice24.com GmbH, Berlin oraz Poland Germany Consult, Wroclaw Technology Park

Andrzej Wójcik

Andrzej Wójcik

Prezes Polmet Sp. Z o.o. , uczestnik misji gospodarczej PTG w Kamerunie

PROGRAM

29 SIERPNIA 2018 (ŚRODA)

18:00 - 19:30 POWITALNY  NETWORKING

30 SIERPNIA 2018 (CZWARTEK)

9:00 - 10:00  REJESTRACJA + POWITALNA KAWA

10:00 - 10:30
OFICJALNE OTWARCIE
...

10:30 - 11:30

PANEL I
Budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Rita Cosby, amerykańska dziennikarka telewizyjna, trzykrotna laureatka Nagrody Emmy
Daniel Kawczyński, poseł Parlamentu Zjednoczonego Królestwa
11:30 - 11:55  PRZERWA  KAWOWA

11:55 - 12:15
POWER CHAT

„WSPÓŁPRACA, TOŻSAMOŚĆ SUKCESU I ZJEDNOCZONE SPOŁECZEŃSTWO”

Mark Krawczyński

Architekt, Pianista, Dyrektor firmy Carshade Australia Pty. Ltd. i Elemental Flow Towers Ltd. w Irlandii, Konsultant Marketingowy, Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”, Project Manager, Wykładowca Międzynarodowy. Jest członkiem zarządu Rotary Club Warsaw City, jak także członkiem SARP’u w Polsce i Board of Architects of NSW w Australii. Przewodniczący Komitetu Służby Międzynarodowej RI Dystryktu 2231. Nagrodzony Paul Harris Fellow. Przewodniczący Komitetu Promocji Swiatowej Konwencji w Atlancie jak także promocji aplikacji na światową konwencje dla Warszawy. Przewodniczący Komitetu Doradczego o Energetyce w USA dla Międzynarodowej Grupy Rotary ds. Ochrony Środowiska.

12:15 - 13:15

PANEL II
Polskie Marki na rynku międzynarodowym – jak podbić Świat – razem czy każdy dla siebie - współpraca międzynarodowa polskich firm - etyka w relacjach biznesowych
Andrzej Wójcik, Prezes Polmet Sp. Z o.o., uczestnik misji gospodarczej PTG w Kamerunie
MODERATOR: Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice
13:15- 14:00  LUNCH

14:00 - 14:15
POWER CHAT
...

14:15 - 15:00

PANEL III
Międzynarodowe doświadczenie młodych Polaków, rozwijająca się nowoczesna Polska - co mogą sobie zaoferować?
dr Pawel Poleński, Prezes firmy Space Digital
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Maciej Sadowski, ...
MODERATOR: Agata Krząstek, ...
PANEL IV
Marketing i promocja regionu - turystyka medyczna i biznesowa - rozwój przemysłu spotkań - oferta regionów polskich.
dr Zbigniew Kasprowicz, Prezes Holmed Sp z o.o.
Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice
15:00 - 15:30  PRZERWA  KAWOWA

15:30 - 16:30

PANEL V
Polscy sportowcy i kibice. Sport, jako katalizator najlepszych cech narodowych - odwaga, entuzjazm, wspólnota.
Wojciech Strzałkowski, Przewodniczący Rad Nadzorczych w Sportowej Spółce Akcyjnej Jagiellonia – Białystok
PANEL VI
Polska innowacja jako produkt eksportowy - działania rządu wspierające Polaków.
Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

16:30 - 17:30

PANEL VII
Nowe Trójmorze i program Polska 3.0 - Uzupełnienie brakującej infrastruktury Europy Środkowej, współpraca transgraniczna, transfer wiedzy i innowacji, bezpieczeństwo energetyczne i Nowy Jedwabny Szlak.
Aleksander Popończyk Artur Break, Ingenuity International Institute of Technology sp. z o.o.
PANEL VIII
Rola kościoła w budowaniu wspólnoty wśród Polonii na wszystkich kontynentach.

17:30 - 19:00

NETWORKING

PANEL IX
zrodzeni do Szabli. Polska szabla i polski bagnet oraz stojące za nimi wartości – historia, tradycja, kultura i honor

W ramach panelu odbędzie się wystawa pięknej, oryginalnej polskiej szabli i bagnetu z kolekcji Janusza Jarosławskiego, międzynarodowego eksperta broni białej.

Pokaz walki szablą i bagnetem w wykonaniu Janusza Sieniawskiego i jego synów.

20:00 - GALA WIECZORNA

31 SIERPNIA 2018 (PIĄTEK)

10:30 - 11:00  POWITALNA  KAWA

11:00 - 12:00

PANEL X
Bezpieczeństwo Polski i Polaków - lekcja historii, wyzwania obecnych czasów.
PANEL XI
Polki w Światowym Biznesie - Kobieca strona przedsiębiorczości.
...
12:00 - 12:15  PRZERWA  KAWOWA

12:15 - 13:15

PANEL XII
MARKA POLSKA - współpraca międzynarodowa polskich przedsiębiorców - budowanie dobrych praktyk.
PANEL XIII
Współpraca regionów. Rola placówek dyplomatycznych i organizacji w budowaniu partnerstwa miast i regionów.
Sabina Klimek, Były Konsul RP, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku
Mariusz Tywoniuk, Prezes Zarządu Fundacji IUSTUS
13:15 - 14:15  LUNCH

14:15 - 15:15

PANEL XIV
Jak zjednoczyć 60mln - inicjatywy łączące Polaków - media i organizacje polonijne.
Peter Nowak, Działacz polonijny w Niemczech. Ekspert państwowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych Senior Acount Manager – BKK VBU /Berlin
Grzegorz Fryc, Aktywista polonijny, przedsiębiorca, prezes Gram-X Promotions LLC oraz jeden z założycieli i liderów Pangea Network
George Byczyński, założyciel British Poles Initative i British-Polish Law Association

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER  HONOROWY

PARTNER KULTURALNY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

PARTNERZY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

KONTAKT

Gram-X Promotions LLC
www.gramx.com
facebook.com/gramxpromotions

+1 6462 844 774

Imprestor Sp. z o.o
ul. Kabaretowa 21
01-942 Warszawa

+48 723 668 115

REJESTRACJA

PODSTAWOWY *
0 zł
cena brutto

udział w panelach

dostęp do strefy meeting point

materiały konferencyjne

P R E M I U M - ULGOWY *
250 zł
cena brutto

udział w panelach

dostęp do strefy meeting point

przerwy kawowe

lunch

materiały konferencyjne

P R E M I U M
500 zł
cena brutto

udział w panelach

dostęp do strefy meeting point

przerwy kawowe

lunch

materiały konferencyjne

P R E M I U M "+"
850 zł
cena brutto

welcome drink

udział w panelach

dostęp do strefy meeting point

przerwy kawowe

lunch

materiały konferencyjne

Gala

* dostępny tylko dla studentów